Problemlösning i punktform.

Som vanligt tänker jag nu skriva fritt ur hjärtat precis så som jag själv tänker och tycker.

Vi har stora problem. Inte bara vi i lilla Sverige. Problemet stavas r-e-l-i-g-i-o-n. Varianten vi har problem med är inte den vi hade som statsreligion fram till millenniumskiftet. Men även den varianten är problematisk då många av dess ”moderna” förespråkare (allt från präster till biskopar och ärkebiskopar) verkar se sig själva som en slags förkämpar för all religion. Även, eller i synnerhet den religion som jag här avser att kritisera allra mest. Jag skall så göra utan att för den skull ens nämna dess namn. Inte för att jag inte vågar, jag har gjort det förr och kommer att göra det igen. Om och om igen. Jag kommer aldrig tystna i min kritik. Aldrig. Då är man bara en liten lort som Astrid Lindgren skrev i Bröderna Lejonhjärta.

Nej, inte utav feghet skall jag nu undvika namn. Jag gör det av andra skäl. Ett är att det är onödigt. Alla som läser detta vet redan nu vad saken gäller. Ett annat skäl kan vi väl ta och kalla för ”konstnärlig frihet” i brist på lämpligare epitet. Ytterligare en anledning är att jag faktiskt vill passa på att ge även kristenheten en känga och en rejäl tankeställare.

Problemen ja. Vad bestå dessa i?

Framförallt består de i att vårat västerländska samhälle är på väg tillbaks i utvecklingen. Vi har haft en lång och snårig väg bort från ett liv präglat av religiösa doktriner i så gott som samtliga statliga institutioner. Vi har glömt bort hur det är att växa upp och leva med religiositeten ständigt närvarande från vaggan till graven. Skolan, rättsväsendet, politiken ja allt detta var helt genomsyrat av religionen för blott någon mansålder sedan. För ytterligare någon mansålder sedan var t.o.m. vetenskapen driven av en fanatisk tro på att det var gud som skapat allt.

Men man måste nog gå ännu längre tillbaks i tiden för att jämföra den sortens religiösa fanatism, vidskepligheter och galenskap som präglar den tro som på senare år fått ett allt starkare fäste i västerlandet. Man får nog gå tillbaks till mörkaste medeltiden för att hitta någorlunda rättvisa liknelser.

Religionsfrihet betyder inte bara att man ska få tro på vad man vill, en idag långt viktigare betydelse som helt kommit på skam är friheten alla och envar skall känna att slippa vara religiös. Det är inte acceptabelt att människor boendes i Sverige år 2016 skall känna det religiösa förtryckets unkna tvång.

Jag är absolut inte en förespråkare utav förbud, men här måste vi ha en diskussion på högsta ort om det ändå inte är det enda medlet vi har kvar för att stävja en utveckling som går åt fel håll, bakåt.

Mina förslag är enkla. Här redovisar jag dem i punktform:

  • Förbjud uppförandet av fler religiösa byggnader i Sverige.
  • Allt stöd från staten (skattemedel) till religiösa institutioner måste omedelbart upphöra och medel som betalats ut skall återbetalas.
  • Skolan skall vara konfessionsfri. m.a.o. de religiösa friskolorna måste bort. Genast.
  • Initiativ från staten och samhället att aktivt söka efter och”fånga upp” människor som vill ha hjälp ut ur religiöst förtryck via avprogrammering. Exempelvis i skolorna.
  • Förbud mot religiöst påtvingad ”täckande” och ”skylande” klädsel. Alternativt kampanjer mot dylikt förtryck och/eller åldersgräns på religiös klädsel.
  • Krafttag mot religiös och/eller kulturellt betingad omskärelse med ordentligt kraftiga straff vid överträdelse. Speciellt kvinnlig omskärelse är ju ett oerhört omänskligt och barbariskt ingrepp som handikappar den drabbade hela livet.
  • Sluta upp med att ta religiösa hänsyn i exempelvis badhus. Inga separata badtider för kvinnor och män.
  • Nolltolerans mot all form av könsdiskriminering, speciellt sexuellt våld. Större fokus på problemen i skolorna. Större kunskap hos polis och rättsväsende. Högre straffskala på all form av sexuellt våld.
  • Ökade resurser till organisationer som jobbar mot s.k. hedersrelaterat våld och förtryck. typ GAPF.

Skulle denna enkla lista komma på dagordningen så skulle mycket vara vunnet. Kalla det gärna någon slags fobi eller rasism eller inskränkthet om du så behagar, men gör du det så riskerar du nog att det säger mer om dig än om mig. Jag kan garantera att jag varken är rasist eller har fobi.

Visst finns andra problem i Sverige och världen än detta, men som jag ser det så är det en av de stora gisslen. Som jag ser det innehåller punkterna här ovan en potent lösning på detta problem.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s