OBS! Obligatoriskt!

En uppmaning till samtliga som läser dessa ord, -SKRIV UNDER!

Det finns ingen ursäkt till att inte göra det. Det spelar ingen som helst roll vilket parti du röstar på eller stöder. Denna namninsamling, detta öppna brev är helt och hållet partipolitiskt obundet.

Du hittar länken till namninsamlingen i sidopanelen till höger, under rubriken ”Att göra!”. Det står ”Skriv under!”….eller så trycker du bara HÄR.

…och här en länk till det öppna brevet i sin helhet:

Dags att försvara det sekulära samhället!

Ge detta så stor spridning som överhuvudtaget är möjligt!

Skulle dessa punkter få gehör från politikerna så vore mycket vunnet. Skulle det inte få det, ja, då kan snart inget stoppa den tråkiga utvecklingen vi nu beskådar i vårat kära Sverige….sen om en namninsamling i sig hjälper speciellt mycket, det vet jag ej. Men det är sannerligen värt ett försök. Tunga namn står bakom! Detta är positivt!

Det är inte mycket begärt, det tar ingen tid i anspråk, det kräver bara ditt namn!

Annonser

10 reaktioner på ”OBS! Obligatoriskt!

  • Jag ser inte något som helst försvarbart eller verklighetsförankrat (eller ens önskvärt) alternativ Martin. Att tro på någon annan väg är att dagdrömma. Detta har vi inte råd med, utan resulterar enbart i fruktlös verklighetsflykt.

   Liked by 1 person

  • För att ens våga kalla ett land ”demokratiskt” bör man ha läst boken Demokratin och dess antagonister av Robert A. Dahl

   När fulmedia i Sverige ägs av Wall street som förtiger och blåljuger för medborgarna är det naturligtvis befogat att fråga sig om ”demokratin” vid ett riksdagsval verkligen är ”demokrati” i ordets ursprungliga betydelse.

   I en rimlig demokrati borde folkviljan styra. Folket skulle ha initiativrätt genom beslutande folkomröstningar och diskussionerna som föregick dessa skulle vara öppna för alla och deliberativa, d.v.s. sakna retoriskt käbbel. Samtalet skulle vara hövligt och orden som användes skulle ha samma definition för alla som deltog.

   Liked by 1 person

   • Eftersom dessa USA styrda wallstreetdemokrater har passat på att ta in miljoner utomeuropeer som jag inte känner någon samhörighet med alls. Så ser jag ingen mening med att jag ska respektera demokratin. När de inte gjorde det.
    Min lojalitet är till svenskarna, inte till sverige, inte till politikerna, inte till ett styrelseskick. I den mån demokrati är intressant för mig så är den det svenskar sinsemellan. Helst på lokal nivå.

    Liked by 1 person

   • @Martin A
    Jag förstår din affekterade ståndpunkt och det grämer mig att mycket av det du säger är sant. Svenska politiker har inte respekterat folkviljan.

    Det betyder defacto att vi har haft ett fåvälde, ett maffiavälde, plutokrati eller en någon typ av oligarki, MEN, och det är viktigt, det har inte varit ”demokrati” i ordets verkliga betydelse, d.v.s. folkstyre.

    Det har inte ens handlat om ”representativ demokrati” då det skulle inneburit att politikeradeln åtminstone försökte representera sina väljare.

    Jag tror att revolutionen mot politikeradeln, inkl. giljotinering eller inte, måste vara nationell även om arbetaren själv egentligen inte har något fädernesland, eftersom dennes fäder inte ägde landet, då den ägdes av eliten.

    Men så länge politikeradeln åtminstone ger intrycket av att vi har demokratiska val och en majoritet av människorna köper konceptet finns det inget folkligt stöd för en revolution.

    När fler än 50% skulle stödja en revolution mot en förtryckande elit skulle saken givetvis komma i ett helt annat ljus. Då skulle en revolution de facto vara demokratisk.

    Liked by 2 people

 1. Hm, sa inte redan Aristoteles att demokrati utvecklas till oligarki som utvecklas till envälde?
  Revolutioner har en tråkig historia. Jag kommer inte på en enda vars resultat jag tycker om.
  Min tanke är att vi alltid kommer leva under förtryck, oavsett vad vi gör. Så jag argumenterar att lagar och styre saknar legitimitet och bör undvikas så gott det går. Den sydeuropeiska korruptionsmodellen så att säga. Lyd lagen av rädsla för straff, inte för att den har någon legitimitet.

  Liked by 1 person

  • @Martin A
   Om vi ska citera Aristoteles så får vi ta tiden att leta upp citatet! Jag fann inte detta på Wikiquote men vi fann följande av Aristoteles:

   ”Varken tyrann eller oligark litar på folket, och berövar dem därför deras vapen.”
   /Aristoteles Källa: https://sv.wikiquote.org/wiki/Aristoteles

   Således var han för ett välbeväpnat folk, vilket Vetenskapliga partiet är för.

   ”The wise man must not be ordered but must order, and he must not obey another, but the less wise must obey him.”
   /Aristoteles Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Aristotle

   Aristoteles tycks vara för Aristokrati, d.v.s. ”de bästas välde” https://sv.wikipedia.org/wiki/Aristokrati vilket även vi i Vetenskapliga partiet är för och vi vill att folket självt ska inse att de bästa vetenskapsmännen och ingenjörerna förmodligen är de bästa att styra landet, i de fall de i djup meditation/introspektion lyckas komma i kontakt med sin rena kärlek till naturen och med sin altruism.

   …men förmodligen var det detta citat av Platon du menade?

   ”Folket har alltid någon påläggskalv som de sätter över sig och vårdar till storhet. …Detta och inget annat är roten från vilket tyrrani blommar; När han inledningsvis framträder är han en beskyddare”
   / Platon Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

   Vilka revolutioner har en tråkig historia? Det är en glad historia när människorna tar tillbaka sina friheter från eliten och installerar riktig demokrati, speciellt då de väljer in ”de bästa” att leda dem. Att de sedan återigen utvecklas självgoda eliter som trampar på folkviljan leder bara till ytterligare behov av revolution.

   Så se upp med dina tankar! Våra tankar skapar vår framtid. Den som föreställer sig frihet blir lätt fri.

   Människor i grupp behöver lagar och skapar lagar och de har legitimitet då de har gruppens stöd.
   Lyd därför lagar som skapats demokratiskt och som har folkligt stöd! De har legitimitet, men gå sedan längre! Gör som Kant säger!

   ”… act that your principle of action might safely be made a law for the whole world.”
   /Immanuel Kant

   Däri ligger den moralfilosofiska grunden till ett riktigt väl fungerande samhälle och där ligger även grunden till denna bloggpost, misstänker jag.

   Jag föreslår att vi bojkottar de som inte verkar för det sekulära samhället på alla vis vi kan! Rösta på sekulära eller ateistiska partier! Bojkotta ex. personligen produkter från de stater som stödjer extremister mot det sekulära demokratiska Syrien. http://jinge.se/allmant/nio-satt-att-stoppa-terrorism.htm/

   Vi kan även bojkotta de som rensar etniskt eller har rasistiska apartheidsystem samt uppmuntra andra att göra exakt som oss för att det ska få riktigt bra effekt!

   Lyd Sveriges lagar! Lagarna har legitimitet eftersom vi kan välja bättre partier som förändrar lagarna så att de stämmer bättre överens med förnuft, känsla och folkvilja.

   Gilla

   • Jag tror att aristokratier endast kan existera i samhällen som regelbundet befinner sig i krig. Krig som alla medborgare känner av, alltså inte den sorts bekvämlighetskrig som till exempel USA utkämpar nuförtiden. Teknologiska och politiska uppfinningar har dock gjort krig så fruktansvärda att detta ej längre är möjligt. Följaktligen kan jag ej se realistiska aristokratier.

    Franska revolutionen expanderade staten enormt. Slet sönder det gamla rättighetsbaserade samhället. Och medförde det totala kriget. Det tidigare rättfärdigandet av statens befogenheter och begränsningar, ”hävdvunna rättigheter”, ersattes av ”för det allmänna bästa”. Vilket kunde motivera vad som helst. Den franska revolutionen är en av historiens största katastrofer.

    Reformationen medförde hundratals år av krig. OCh medförde att krykan lämnades över till staten. Staten beväpnades med ett fruktansvärt propagandaverktyg och befriades från en mäktig motkraft. Följaktligen växte armeerna till enorma monster.

    Revolutionen i Ryssland medförde otrolig förstörelse och grymhet.

    Det anebaptistiska upproret i Munster berättar nog allra bäst vad revolutioner är. De slutar med att bli nästan nidbilder av de problem som de sade sig revoltera emot. Och revolutionärerna måste använda massor med våld därför att de börjar utan legitimitet och därför måste lita till förtryck. Jämför Tsarryssland och Sovjetunionen. Tsarrysslands förtryck låg i stora delar i det förflutna. Medan bolsjevikerna fick börja från början och massmörda sig fram till legitimitet.

    Den enda revolutionen jag förespråkar är den i det egna hjärtat och det egna perspektivet. Vänd staten ryggen, den är ett monster som vill dig illa. Oavsett vad som händer eller vem som styr den så slutar det på samma sätt. Om ett litet parti inte är korrupt så beror det på att det har så litet inflytande så att det inte har varit värt det att korrumpera det. Så fort det växer så förändras det.

    Gilla

 2. Den enda demokrati jag förespråkar är att undvika skatt så att man själv kan bestämma vad ens pengar skall användas till. Och att undvika lagen så att man själv kan bestämma hur man uppför sig. Det är folkstyre på riktigt.

  Gilla

  • Varför tror du att aristokratier endast kan existera om de regelbundet befinner sig i krig?

   Franska revolutionen tog bort elitens previlegier. Naturligtvis innebar detta det totala kriget mot alla previligierade eliter i hela Europa. Bör inte ”det allmänna bästa” prioriteras framför ”elitens bästa”?

   Reformationen som innebar att staten ”beväpnades” med propagandaverktyget kyrkan hade nog viss effekt på de religiösa, men samtidigt innebar reformationen utbildning och befrielse från vidskepelse. Vapnet kyrkan, folkförtryckaren, desarmerades således efter övertagandet.

   Om alla medborgare beväpnas ex. med allmän värnplikt växer arméerna givetvis. Det betyder inte nödvändigtvis krig. Ett väl beväpnat folk kan avskräcka den lede fi och skapa fred.

   Revolutionen i Ryssland medförde ett avskaffande av mycket förtryck och grymhet. Religiösa som försöker påtvinga andra religiösa sitt eget förtryck skiljer sig inte nämnvärt från diktaturer. Friheten från religionens förtryck och fantasifoster är naturligtvis den verkliga friheten och vägen mot upplysning.

   Då kan det egna hjärtat och det egna förståndet leda till det personliga perspektivet. Men staten ska man inte vända ryggen om staten kontrolleras av medborgarna och dess tjänstemän förstår sin uppgift.

   Att du tror att allt kan korrumperas säger mer om dig än om ett parti. Du anser att du kan korrumperas. Det är insiktsfullt. Det betyder inte att allt är som du. Den moralfilosofiskt medvetne är ofta svårkorrumperad.

   Visst kan man infiltrera och korrumpera partier, det är uppenbart för den som har ögon i skallen när man tittar på MP och S, men om du tittar på SD har den hårda kärnan effektivt hållit linjen trots infiltrationen.

   Hur ett parti förändras beror på den interna strukturen.

   Skatt med tillhörande välfärd som minskar klyftorna i samhället leder till färre mord och således kan vi anta att det ökar lyckan i samhället.

   Oavsett vad lagen säger har alla friheten att bestämma hur de uppför sig. Men det är klart om man saknar uppfostran, ex. är ett curlat barn, att man kan komma till slutsatsen att allt som inte är centrerat till ens eget kortsiktiga intresse är av ondo.

   Oftast straffar dock synden sig självt, såsom det stökiga curlade barnet som sparkade på en okänd, men medveten, mans vagn. När föräldern inte satte gränser fick barnet plötsligt uppleva en hel flaska ketchup på ett helt nytt vis.

   När inte föräldern fostrar så fostrar samhället genom lagar eller vi andra som goda samhällsmedborgare. Är du en ouppfostrad snorvalp? Lägg då av med det! Det är inte särskilt attraktivt.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s