Meningen med livet.

Finns det något sådant? En del bara måste söka en ”högre” mening med allt. Jag kan inte påstå att jag själv tillhör kategorin som funderar på just om det finns en mening eller ej. Det känns däremot nästan som om jag alltid vetat.

Jag är av åsikten att vi skapar vår egen mening.

För mig finns ingen gud eller högre makt som ger mig en mening att leva. Jag behöver inget sådant. Detta anser jag själv gör mig mer öppen och mindre trångsynt bland annat. Jag har inga konstiga religiösa regler eller tabun eller tanke-fängelser att rätta mig efter. Jag är min egen mästare och herre. Bestämmer helt och hållet själv vad jag får och inte får göra/säga/tycka och tänka. Visst finns lagar och regler att förhålla sig till, men det är inga problem för mig då jag finner mig i vårat samhälles sådana och tycker att de allra flesta är rimliga och bra.

Den mening jag finner med livet kanske kan samanfattas på något vis ändå för att återkomma till rubriken och denna texts tänkta innehåll. Jag finner att meningen med mitt liv är den bästa tänkbara. Jag tror att när man blivit förälder (om inte förr) så är det på något vis enklare att förstå eller hitta en mening.

Meningen med livet skapar vi själva. Meningen för mig är strävan. Bland annat. Det finns fler meningar och anledningar att leva förstås. Men av alla så är nog ett bra och samanfattande ord kanske just ”strävan”.

Strävan efter att skapa något. Strävan efter att efterlämna något bra. Strävan efter att göra skillnad. Strävan efter att göra något positivt av livet. Att göra samhället bättre för alla andra (inklusive mig och de jag älskar allra mest) att leva i. Strävan efter att vår planet och livet på denna skall vara så bra och drägligt som möjligt för så många som möjligt.

Detta innebär så mycket.

Det allra viktigaste handlar kanske ändå om vad man inte skall göra. Till exempel så självklara saker som att man inte skall begå onda och elaka, destruktiva handlingar. Allt sådant är av ondo. För mig är detta självklarheter. Tyvärr är det inte det för alla. Vissa tror att de handlar gott då de gör ont. Att inse detta och att vara klarsynt och realistisk är också viktigt. För att kunna förebygga måste man också förstå.

En bra strävan och tanke man kan ha är att försöka att bli den man vill bli. Att sträva efter att nå sin fulla potential. Själv är jag långt ifrån målet. Men strävan finns ändå kvar där. Strävan efter att bli någon som gör skillnad. Strävan efter att göra gott och att försöka påverka samhället vi lever i i positiv riktning. Strävan efter att leva hälsosamt för att få ett så långt och innehållsrikt liv som möjligt och för att få vara med så länge som möjligt för att kunna vara till nytta för mina barn och mina nära och kära under så många år som möjligt.

Jag vet att detta är en strävan jag delar med många. Detta ger mig hopp och energi att fortsätta. Det ger mig mening.

Meningen med livet.

[ Nyfikenhet. Det glömde jag nästan bort att nämna. Det är också en anledning. En av dem. Jag är otroligt nyfiken på allt möjligt. Detta ger mig fler anledningar till att leva och att vilja leva så länge som möjligt. Jag vill veta och få hinna veta så mycket som möjligt. Jag är otroligt nyfiken och intresserad av all slags utveckling bland annat. Nyfikenhet. Kanske den allra viktigaste av människans alla egenskaper/egenheter? Det är väl denna som för oss framåt? ]

[ För att stilla, nej, fel ord, snarare mata min nyfikenhet och mitt hopp så har jag ett behov av att läsa inspirerande nyheter. Då går jag ofta in och läser denna nyhetsspalt bland annat. Ofta finner man hoppfulla och intressanta artiklar där. ]

Annonser

Ny våg?

Det varnas om att en ny flyktingvåg kan vara på väg. Liknande den vi upplevde 2015. Som Fria Tider skriver är det mestadels en fråga om ekonomiska migranter. Ett starkare ord är lycksökare. De kommer i båtar över medelhavet. Båtar som många gånger inte är sjödugliga. Men, det gör inget. Både frivilligorganisationer och Europeiska länders flottor åker till undsättning. De plockas upp strax utanför Libyens kust och sätts i land i framförallt Italien. Därifrån distribueras dom vidare ut i Europa.

Vem/vilka har bestämt att våra EU pengar skall läggas på att åka dit och ”rädda” folk som frivilligt åker ut i skruttiga farkoster. Vem/vilka har bestämt att de måste släppas i land i Europa? Om de gjorde precis tvärtom och satte dem i land i något väl valt Afrikanskt land, förslagsvis från det land vars kust man just lämnat, vad händer då? Förmodligen skulle strömmen sina då. Så småningom. Om man för ett konsekvent arbete med att lämpa av dem på rätt sida medelhavet.

Detta är en inrikes angelägenhet även för oss Svenskar. Eller kanske i synnerhet för oss skall sägas. Vi vet ju vart de flesta ”flyktingar” vill komma. Det har basunerats ut i nationell såväl som internationell press att Sverige minsann är det allra bästa landet för migranter, flyktingar och invandrare. Vi är i absolut världsklass där. Klart de vill hit. Här får de högst bidrag och här slipper de utvisning ofta, även vid upprepade och aldrig så grov brottslighet. Här kan de ljuga om sin ålder för att behandlas ännu förmånligare. Här kan de utan att upptäckas ha dubbla identiteter för att uppbära dubbla bidrag. Här får de gratis sjuk- och tandvård.

Vi betalar. Att vi själva kommer att hamna på pottkanten (redan där) struntar vi i, bara vi får känna oss riktigt, riktigt goooooooda. Det är det viktigaste. För då får man vara med i klubben. Att denna politik som tillåter och gör denna ”migration” möjlig förstör för inte bara Europa utan även för de platser varifrån folk ”flyr”, tex halva Afrika och mellanöstern, det väljer världsförbättrarna att blunda för. Man tar bort behovet av att själva bygga upp och ordna sina egna länder. Man gör det överflödigt att hysa hopp om en framtid för deras egna länder. Man gör det onödigt att stanna och kämpa och bygga upp något.

Budskapet från våra politiker lyder: -Kom hit till oss i Europa. Sätt dig i en skruttig båt bara så kommer vi och plockar upp dig. När du väl kommit hit så har du sedan allt gratis. Du behöver inte lyfta ett finger. Du får det bättre än våra egna pensionärer eller arbetslösa.

Vad är dessa politikers långsiktiga plan? Vilket är deras mål? Tror dom att dom utför något som helst gott?

Vilka styr Europa egentligen?

Dom vill oss uppenbarligen inte väl.

Dom verkar inte vilja någon väl.