Förenklingar.

[..eller begreppsförvirring.]

Vad man än vill säga om det politiskt korrekta debattklimatet i Sveriges mainstream media så råder väl knappast delade meningar om att det blivit mycket enklare. Rent språkmässigt menar jag då. Väldigt många begrepp, ibland vitt skilda sådana kan nämligen bytas ut mot ett enda ord om man så vill.

Att uttrycka vrede mot terrorister. = Hat

Att uttrycka sig negativt om invandringen. = Hat

Att uttrycka tvivel kring invandringens enorma fördelar. = Hat

Att kritisera islam. = Hat

Att kritisera andra religioner….nej, just det..

Att påtala kopplingen mellan [censur, en viss religion] och terrorism. = Hat

Att på sociala medier dela nyheter som förmedlas av icke pk-certifierade nyhetsförmedlare. = Hat

Att kräva att grovt kriminella utlänningar utvisas. = Hat

Regeringskritik. = Hat

Uttrycka sig positivt om enda riktiga oppositionspartiet i riksdagen (SD). = Hat

Att påtala det faktum att icke-svenskar är kraftigt överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. = Hat

Att fråga efter statistik kring brottslingars härkomst. = Hat

Att ifrågasätta asylpolitikens/invandringspolitikens konsekvenser i fråga om belastning på övriga välfärden. = Hat

osv. Ja, listan kan förstås göras mycket längre. Huvudsaken är att folk förstår principen. Så att de håller käften. Ingen vill väl vara en simpel hatare. Eller hur?

Ordet hat har i sin tur blivit synonymt med många andra ord. En del av dessa är rasism, nazism, populism men även i väldigt många fall ren och skär realism.

Vissa saker har verkligen blivit enklare.

[ Själv blir jag inte klok på att de tidningar och de kanaler som använder ordet/språket på detta sätt får behålla sina läsare/tittare. Märkligt. Som mycket annat förstås….]

Vem kan/ska svara på frågorna?

Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Svenskarna är ett av världens mest sekulära och ateistiska folk. Vi har sedan lång tid tillbaks fjärmat oss ifrån religionen, vi har separerat staten och kyrkan. Allt detta är mycket bra. Missförstå mig inte, jag anser att var och en får tro och tycka som den vill och behagar. Problemet med religion kommer dock när den påtvingas, vare sig det kommer uppifrån i form av statliga påbud eller om det är pga ett tryck från den kulturella och religiösa sfär man lever i och har omkring sig.

Nu har det ju gått väldigt fort åt ett annat håll i Sverige de sista åren. Religiositeten har ökat. Den har kommit i form av en främmande religion och den breder ut sig och får inflytande och makt så sakteliga lite varstans. Att inte ge denna religion plats i samhället, eller att försöka begränsa dess inflytande beskylls falskeligen för att vara ”rasism”. Detta utan att den som anklagar med detta tillmäle ens avkrävs en förklaring. Det är nästan allmänt accepterat att all kritik mot islam är rasism. Mycket, mycket märkligt egentligen. Men, hur otroligt det än låter så verkar denna falskstämpling fungera ganska bra i avskräckande syfte.

Ett annat fenomen som troligtvis avskräcker från kritik är troligtvis den helt uppenbara risken mot liv och lem som kritiker utsätter sig för. Man vill inte få halsen avskuren.

Är det dessa två hot som gör att islam, en oerhört förtryckande och bestämmande, frihetshatande religion/ideologi får alltmer plats i vårat samhälle? Att vi helt enkelt inte har folk med kurage nog på de platser de behövs mest? I riksdagen tex. eller inom media.

Om vi nu ska släppa in islam i samhället och låta denna religion/ideologi ta mer plats och få mer och mer makt borde vi då åtminstone inte ha en dialog med dess företrädare? Borde vi inte ställa dem till svars för sina ståndpunkter? Detta borde (eller skulle kunna iaf) ske i form av debattprogram inom ramen för public service. Vi borde ta debatten, öppet inför alla att se, på bästa sändningstid. SVT borde sända detta program minst en gång i veckan, i detta program skulle företrädare för islam få svara på kritiska frågor.

Frågor i stil med -Anser du att en gud som vill människor illa för att de inte tror på honom är en god gud? – Anser du att en gud som vill att folk av olika tro skall lemlästa varandra är en god gud? -Är man en sämre människa om man som kvinna klär sig utan slöja? -Får en lättklädd kvinna skylla sig själv om hon blir våldtagen? -Var allt som profeten gjorde bra? -Var han ett föredömme i allt han gjorde, som tex när han lät halshugga ”otrogna” (folk som inte vill underkasta sig islam)? -Är all forskning och alla framsteg som görs dåliga om de inte har stöd i koranen? -Är det ogudaktigt att lyssna på musik? -Vilket straff är lämpligt för otrohet? -Är dödsstraff i linje med er religion? -Får du/ni ljuga om islam för att skönmåla och vilseleda otrogna om er tro enligt begreppet ”taqqiya”? -Är det en muslims plikt att följa jihad? -Strävar ni efter världsherravälde?

Dessa frågor och många, många fler skulle åtminstone jag vilja veta hur muslimer generellt ställer sig till. Jag skulle också vilja veta hur deras religiösa ledare ställer sig till detta?

Det är frågor av stor vikt. Det är viktigt för Svenska folket att få veta vad det är för religion som vinner mark i Sverige och som troligtvis kommer att ta över hela västvärlden så småningom. Ja, om inte invandringen begränsas, om den får fortgå som idag så är det bara en tidsfråga. Detta borde också upplysas om mer. Man borde ta denna fråga på allvar.

Det är vår tids ödesfråga.

[Ska vi låta vårat samhälle bli som Iraks eller Syriens pga feghet? Ska vi chansa på att vi kommer hinna dö innan det blir så illa? Ska vi låta våra barn och barnbarn ta smällen/fighten? Ska de behöva leva under sharia-lagar? Förstår ens de flesta Svenskar vad detta skulle innebära? Blir vi upplysta av våran ”Public Service”? Är inte detta deras jobb? Jag har otroligt många frågor. Vem skall svara? Vem har ansvar?]

[Om någon undrar så kan jag berätta att ja, jag är arg. Jag är också rädd. Men mest av allt är jag nog ledsen. Ledsen för att allt det fina som byggts upp av oss och våra förfäder snart kanske inte betyder ett skit längre….att allt detta varit förgäves. Att framtidens människor kommer gå insvepta i tyger eller ha stora skägg, förtryckta och allt mer bakåtsträvande för var generation. Att allt kommer att bli till en soptipp så småningom.]

[Visst, jag håller med om att det är ett skräckscenario….men, det är inte mindre réellt för det. Det kan faktiskt bli på detta sätt. Mycket talar för det. Om fler insåg det, ja, då finns det hopp om att kursen kan ändras. Kom att tänka på en filmtitel….”Fight the future”, så hette den. Ja, om detta är framtidens melodi, då hoppas jag att vi kan ändra på det. För allas våran skull.]

[Ytterligare en ”lösflugen tanke” jag fick upp i mitt huvud som jag tyckte förtjänar utrymme här. Kanske jag snappat upp den någonstans någon gång, kanske är det en ”originalidé/tanke” hos mig, minns ej och det är helt oviktigt förstås. Men, jag tänker så här: Låter vi nazister lära oss om vad nazism är? Låter vi scientologer eller Jehovas Vittnen oemotsagda lära oss om deras respektive läror? Nej är ju svaret på dessa frågor. Vi borde heller inte låta muslimer lära oss allt om islam, de får komma till tals, men deras version kanske inte ska ska inte vara den enda som ges. Absolut inte. Sverige och Svenskarna behöver utbildning om denna sekt religion/ideologi. Men, den får inte vara okritisk.]

Rim och reson.

Om man är Sverigedemokrat får man stå till svars för att någon av grundarna skulle ha varit nazist. Man får då en del av skulden för alla brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget. Man förväntas fördöma nazism, dock får man fortsättningsvis i alla fall finna sig vid att kallas för det. Nazist.

Om man är muslim så behöver man inte fördöma eller ta avstånd från muslimska terrorister. Varken muslimska organisationer eller företrädare gör det. Ingen kräver det heller av dem. Det vore ju islamofobiskt.

Dagens pk-logik.

[allt kommer gå åt helvete?]

Trojansk häst.

Ibland kan man få känslan av att ”vindarna har vänt” vad gäller den politiska debatten i Sverige gällande frågor som rör invandring, integration, asylsökare, mm. Allt som rört dessa ämnen och angränsat dit har varit strikt kontrollerat via den tysta överenskomna åsiktskorridoren. Den politiskt korrekta (pk) uppfattningen har dominerat. Denna lever i allra högsta grad kvar ännu, men fler och fler bryter sig ur dess grepp och vågar yppa tankar som är hädiska mot denna doktrin. Jag tänker på intervjun i Nyheter Idag med Qviberg (som iof fegade ur och pudlade), Jag tänker på Marcus Birro som ”gjorde slut” med etablissemanget för x antal år sedan och nu senast på Jonas Gardell som får känna på den stenhårda åsiktskontrollen då han både haft fräckheten att umgås med nämnde Birro samt kritiserat ”brunstämplingen” av Ivar Arpi.

Det finns viss anledning att vara/bli försiktigt hoppfull kanske?

Men, det sker saker i det fördolda. Hela tiden.

Jag tänker nu på den enligt mig otäckaste förvandlingen av vårat samhälle. Vi är på väg mot ett samhälle där extrema krafter vinner mark. För knappt en månad sedan invigdes Norra Europas största moské. En salafistisk, wahabitisk moské. Samma slags ”religion” de har i Saudi-arabien och i IS kontrollerade delen av Syrien. Detta sker helt tyst och omärkligt. Våra folkvalda och våra medier tiger och är väldigt måna om att inte ge detta uppmärksammhet i hopp om att det ska få ske helt utan protester och kritik.

Jag vill uppmana alla att läsa denna artikel i Newsvoice som berättar mer detaljerat om bygget som borde varit en riksnyhet och gett upphov till starka protester och kritik.

Frågan är inte om Sverige och Europa kommer att bli mer och mer muslimskt. Vi, de sekulära och frihetsälskande samhällen som dominerat denna kontinent sedan upplysningstiden ungefär är på väg tillbaks. Tillbaks till en mörk medeltid. Fast värre. Denna medeltid blir inte som den förra. Nu kommer vi gå från extrem frihet till extrem ofrihet. Dessutom kommer förtrycket utifrån. En främmande makt som invaderat och övertagit oss helt i det tysta. Helt omärkligt och (nästan) utan blodsspillan. Våran media och våra folkvalda har sett och vetat om denna trojanska häst men valt att hålla tyst. Nej förresten, de har inte bara hållit tyst, de har faktiskt hjälpt till aktivt för att dölja denna.

Inte bara i Sverige byggs enorma moskéer med våra politikers tillstånd. Läs här.

Nu är tiden bråd. Tiden är inne att göra upp med de som hållit tyst om och tillåtit denna främmande makt att få fäste i vårat land och på våran kontinent. Det allra minsta var och en av oss kan göra är att sluta stödja dessa våra dödgrävare. Prenumerera inte på mainstream medier. Säg upp TV-licensen. Stöd alternativen. Hjälp till att upplysa din omgivning med viktig information, tex Newsvoice artikeln jag länkade till här ovanför. Eller artiklar från tex Fria Tider som är en av de viktigaste nyhetsförmedlarna vi har i Sverige.

Jag har sagt det förr och kommer att upprepa det om och om igen. Information, riktig information är det starkaste vapen som finns. Det finns inget försvar i världen som biter på sanningen. Stå upp för den. Innan det är försent. Människor kan nämligen bekämpas, mördas och fängslas. Detta sker på många håll i världen, vi vill inte hamna där vi också. Det är illa nog som det är.

Bekämpa tyrannerna och deras beskyddare.

 

Uppmaning(-ar)….eller ”tips”…

Idag tänker jag inte skriva speciellt många rader. Det känns nämligen överflödigt. Jag har hittat ett par bloggar denna morgon som vida överträffar min, åtminstone i form av värdefull information. Det känns också som om allt man kan skriva om ämnet ”invandringskritik” redan skrivits.

Däremot vill jag uppmana just dig som läser dessa rader just nu att ”sprida ordet”, att fortsätta kampen. Denna kamp handlar om våran rätt att existera. Som nation. Kampen handlar också om att bevara demokratin och det fria ordet. Dessa är hotade.

Våra vapen?

Jag vill nämna två. Två stycken som om vi alla gör gemensam sak borde övertrumfa allt och alla. Sanningen (i form av riktig information underbyggda av riktiga siffror, riktig statistik. Det finns inget ”försvar ” mot detta vapen.) Det andra vapnet jag vill lyfta fram är civilkurage. Att vi alla vågar stå upp för våra åsikter och för det vi anser vara rätt. Det är varken rasism eller ondska på något annat sätt. Tvärtom. Går vi under själva, vem/vilka ska vi kunna hjälpa sedan?

Denna kamp jag skriver om är lika mycket en kamp för en normalisering som det är en kamp mot galenskaperna. Galenskaperna som får mig och många andra att kalla vårat land för ett tokland.

Information, information, information. Sprid informationen. Sprid den till alla och envar. Dela den på sociala medier etc. (det finns en mängd metoder att sprida info, använd fantasin. Köp en bok och ge bort i födelsedagspresent till någon i din bekantskapskrets som inte riktigt vill se vad som sker. Denna eller denna kanske.)

Ha civilkurage nog också att stå för den.

Bloggarna jag nämner högst upp är Otillständig samt Invandring och mörkläggning.

[…en sak till. Något som irriterar mig vansinnigt mycket. Araber och afrikaner m.fl. kallas ju ofta för ”minoriteter”, även muslimer benämns ofta på detta sätt. Detta är inget mindre än ett fult knep. Man sätter dessa grupper i en position som på något vis är utsatt. Man är tillhör en minoritet, det är synd om en då….och vem är så elak att han/hon vill vara ”emot” minoriteter? Jo, det är förstås ”rasisterna”. Bara ”rasisterna” kan vara så elaka…

…men, ur ett globalt perspektiv. Vem/vilka är i minoritet?

Just det. Det är vi det. ]

Nationalekonomiska grubblerier.

[ UPPDATERING: Jag hittade en artikel som är ljusår bättre än den jag själv författat här nedanför, som jag gärna vill hänvisa den intresserade till. Här finns också siffror och statistik för den som vill ha kött på benen. Invandring och kostnader från bloggen Invandring och mörkläggning. Chokerande läsning till och med för mig. Siffrorna är skrämmande….och får en att fundera en hel del. ]

Ni som hävdar att flyktinginvandringen är svaret och lösningen på en framtida ”hypotetisk” arbetskraftsbrist, jag har några frågor och påståenden till er… eller, kalla det lösryckta tankar från en orolig medborgare, skattebetalare och väljare.

En initial boom i vissa sektorer har det onekligen lett till. Den stora flykting och invandringsvågen vi haft (och har, men i lägre intensitet för tillfället). Jag tänker då att de stora vinnarna just nu är tex byggsektorn, det byggs ju som aldrig förr och så länge någon kan betalar kalaset så är ju förstås många sysselsatta i denna bransch.

Även tjänster inom polis, rättsväsende, väktare och exempelvis kriminalvården kan man gissa på att de fått ett uppsving. Troligtvis har vågen av folk som kommit gett ett ökat behov av anställningar även här. Så också inom samhällstjänster som vård och skola.

Där är det nog mer komplicerat dock. Mestadels pga att det helt enkelt inte finns nog med folk att anställa inom dessa sektorerna. Inte nog med utbildad personal i vilket fall. Antingen kommer detta leda till att man blir tvungen att anställa människor utan utbildning (och därmed äventyra patientsäkerheten på sjukhusen och i skolan blir utbildningen bristfällig). Eller så får man klara sig på den personal man har, vilket är ohållbart, fler blir utbrända och långtidssjukskrivna…

Vi kan nog konstatera att problemen inom vård och skola knappast bara är ekonomiska, vi kan vidare gissa/anta att problemen inom dessa sektorer knappast förbättras av ett ökat tryck i form av en enorm ökning av människor. Problemen i skolan som detta medför är också enormt mångfacetterade. Man kan inte räkna på vad det kostar samhället på lång sikt eller hur samhället kommer att förändras med den dåliga (icke existerande) integrationen på många ställen.

Fler än jag måste ha reagerat på att när man går till en vårdcentral så ser väntrummet överhuvudtaget inte ut att tillhöra denna världsdel. Åtminstone har det varit så på de vårdcentraler jag besökt senaste åren. Det verkar vara en rejäl överrepresentation av icke-svenskar. Men, statistik på detta är väl bannlyst. Precis som med den mesta statistik som hade kunnat visa på kostnaderna med invandringen. Sverigedemokraterna ville ju för ett tag sedan att det skulle räknas på detta, men fick högljudda protester från alla de övriga partierna. Visst har ett visst tillskott skett inom vissa delar av sjukvården också i form av läkare och annan personal. Men att dessa skulle vara så många att de uppväger det ökade behovet, det är att säga för mycket. Jag tror inte så är fallet.

Vad är det som betalar kalaset? Skatter!

Vad inbringar skatt? Jobb, framför allt. Att folk jobbar. Siffror finns på detta. Det tar i snitt dryga sju år för en nyanländ att få jobb i Sverige…efter att de fått PUT, vilket i sig tar dryga två år i snitt. Så en ca tio år….i snitt tar det innan snittinvandraren/medelflyktingen börjar att försörja sig själv. (Jag har inte tagit dessa siffror ur luften, men du får googla själv på det denna gång). Efter att man börjat försörja sig själv så måste man jobba x antal år (färre om man är högavlönad och därmed betalar högre skatt, fler år om man är lågavlönad och därmed betalar mindre skatt) för att ens börja med att bidra till resten av samhället innan man blir pensionär och därmed börjar att bli en som tar resurser igen…

Sverige är ett rikt land. Vi har en medelsvensson, en medelklass som är både ”välgödd” och stor till antalet. Vi vet inte hur det är att leva i ett land med sämre resurser. Här har det alltid funnits en fungerande offentlig sektor.

Mina frågor (en del av dem) är: -Hur länge till har vi detta? -Hur länge kommer pengarna räcka? -Hur stora skatteökningar kommer krävas för att upprätthålla de grundläggande funktionerna? -Kommer det ens att räcka med att öka skattetrycket ytterligare? -Kan man ”lösa” alla problem genom att kasta pengar på dem?

Uppenbarligen så tror många det i alla fall. Politiker såväl som folk i allmänhet. (Dock är andelen av godtrogna och ”lättlurade” väljare i avtagande om man skall tro på opinionsundersökningarna. Åtminstone jag läser in detta i den ökande mängden folk med sympatierna riktade till SD och ”övriga partier”…)

Hela denna artikel är dåligt underbyggd med siffror och statistik. Mestadels en massa tyckande och tänkande. Till den som vill veta och inte bara tro vill jag rekommendera att läsa det som nationalekonomen Tino Sanandaji skriver.

Skillnad på folk och folk.

[VARNING: om du klickar på de röda länkarna borde du se till att ha adblocker installerat annars riskerar du att stödja tidningen ifråga med annonsintäkter, det vill du undvika då dessa länkar är till ”systemmedia”. De blå länkarna går bra dock, dessa behöver du icke oroa dig för.]

Känner mig ganska upprörd när jag läser att Lunds kommun planerar att lägga inte mindre än 75 miljoner av våra skattepengar på att köpa bostadsrätter. Dessa blir öronmärkta, inte till studenter, inte till ungdomar och inte till de gamla (som om de tar sitt liv inte behöver bostad längre iof). Nej, där skall ”nyanlända” få bo…

I många av landets kommuner råder allvarlig bostadsbrist. Många av kommunerna har också allvarliga ekonomiska problem…

…men sådana bagateller får inte stå ivägen när nykomlingar skall ha någonstans att bo. Då blir det köpfest för andras pengar.(dina och mina). [läs här] och [här]

Jag tyckte mig läsa i Aftonbladet senast igår (eller förrgår) att många av landets sjukhus var i ett krisläge, att de närmast närmade sig en slags kollaps. Detta kanske inte går att lösa med pengar? Eller? Om platsbrist råder på sjukhusen så borde det kunna vara till hjälp om man bygger ut tänker jag….om brist på personal råder borde man anställa fler tänker jag…om högre löner behövs för att attrahera personal (och/eller behålla) så är kanske det en lösning tänker jag…om för få utbildas av andra anledningar, ja, då måste krut läggas på att attrahera studenter…mot alla dessa problem som lilla jag kan komma på kan mer pengar vara till stor hjälp åtminstone. Men, men jag kan ju ha fel, jag har ingen masterdegree i ekonomi…

…och om man redan har lån på över 500 miljarder så kanske 75 miljoner inte är mer än en skvätt. I toklandet Sverige är inget tillräckligt tokigt för att ensamt skapa någon form av folkliga protester, eller skarpa reaktioner från någon i maktposition.(såvida det inte handlar om något man kan tolka som ”rasism” förstås, men det behövde jag väl knappast skriva?).

Exemplen är många. Inte bara i Lunds kommun finns till synes obegränsade (eller väldigt stora iaf) resurser när det inte handlar om Svenskar. [läs här] eller [här]

Jag tycker att det verkar vara en väldigt stor skillnad på ”folk” och folk. Visst är det väl så herr och fru politiker?

[ Nog infinner sig känslan av att det är ett slags folkutbyte som styrs upp av våra politiker? Det går inte att komma ifrån…. ]